Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź
wsparć: 276 | założone: 1
Obserwuj

Zarówno działalność artystyczna, jak i edukacyjna to misja o głębokim społecznym znaczeniu. O szczególnej roli jaką ma edukacja-artystyczna na kształtowanie wrażliwości, determinacji w dążeniu do celu, rozwijaniu osobowości i kreatywności powstawała już oszałamiająca ilość opracowań naukowych. Z myślą o wspieraniu tych dwóch niezwykle istotnych aktywności kulturowych powstała Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź. O cywilizacyjnej potrzebie objęcia patronatem instytucji podobnych zakresem działań do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź wiedziały już społeczeństwa antyczne tworząc instytucję mecenatu. W późniejszym czasie pośród osób szczególnie świadomych wartości kultury, sztuki i edukacji możemy wymienić m.in. Fryderyka I Barbarossę bez którego Uniwersytetu w Bolonii (najstarszego uniwersytetu cywilizacji łacińskiej) by nie powstał, Napoleon III Bonaparte patronującego powstaniu Opery Paryskiej, księcia Piotra Urysowa i angielskiego impresario Michael Maddox, którzy wsparli powstanie baletu Balshoi. Aby ułatwić możliwość filantropijnych działań życzliwym nam osobom i instytucjom stworzona została Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedź. Do głównych jej celów należy m. in. organizowanie dodatkowych funduszy na spektakle zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych; występowanie o stypendia artystyczne dla wybitnie uzdolnionej młodzieży; stworzenie warunków dalszej edukacji dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami przy udziale środków europejskich, szczegółowe cele fundacji znajdują się w jej statucie. Działalność fundacji będzie otwarta na wszelkie inicjatywy służące krzewieniu kultury i wspierania rozwoju młodych adeptów sztuki. Dla wychowanków Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, świadomość tego, że przedsięwzięcia tworzone z myślą o nich i przy ich udziale wspierane są przez znaczących patronów z pewnością będzie miała wpływ na ich motywację i poczucie dumy z przynależności do objętej kuratelą grupy. Mamy szczerą nadzieję, iż również pośród Państwa znajdą się osoby, które adekwatnie do swoich możliwości będą chciały podtrzymywać wielowiekową tradycję mecenatu.

  Poznań

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!