Viva Basket!

Viva Basket!

13%
725
z potrzebnych 5 600 zł = 13% celu
15 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 10.09.2014 nie uzyskał pełnego finansowania.
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (15)
  • Społeczność

Opis projektu

 


FOR ENGLISH VERSION CLICK [HERE]


 

MENU

Obejrzyj film promujący powyżej lub zapoznaj się z projektem.

Poniżej spis treści projektu możesz  przejrzeć cały projekt lub kliknąć na wybrany dział:

 

1. Kim jesteśmy?

2. Czym się zajmujemy?

3. "Viva Basket"?

4. Najbliższy cel

5. Dlaczego Twoje wsparcie jest tak ważne?

6. Wspierasz pierwszy raz?

7. A to my!

 

 

Kim jesteśmy?

 

Od 5 lat zajmujemy się tym, co naprawdę lubimy. Działamy jako Stowarzyszenie Serfenta. Podróżujemy po świecie, ale nie ot tak, z potrzeby poszukiwania wrażeń, ale dlatego, że chcemy poznawać i uczyć się… plecionkarstwa. Współcześnie nasze życie w dużej mierze rozgrywa się w czterech ścianach przed komputerem, klikamy i nagle zjawia się coś, czego potrzebujemy. Jednak doświadczyliśmy już, że to za mało, że coś nam umyka w pędzie, pozbawia siły i poczucia sprawstwa. Praca manualna może dać niespotykaną nigdzie indziej satysfakcję, dumę, poczucie spełnienia – oto jesteśmy w stanie, o własnych siłach wytworzyć przedmioty, których następnie użyjemy.

 

Czym się zajmujemy?

 

To, co robimy można podsumować jako badania terenowe, publikacje, warsztaty, wydarzenia artystyczne, wystawy… Zrealizowaliśmy m.in. dwa duże projekty w temacie plecionkarstwa: Plecionkarskim szlakiem Wisły i Plecionkarskim szlakiem Polski, za który zostaliśmy nagrodzeni wyróżnieniem Ludowego Oskara! Naszym sukcesem jest też m.in. Żywa Architektura, obecnie prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Parostatek, zresztą zobaczcie sami!

 

 

„Viva Basket!”?

 

Obecnie realizujemy etnograficzne wyprawy badawcze śladem plecionkarzy na terenie Polski i Norwegii.  W maju odwiedziliśmy okolice norweskiego Stavanger, gdzie braliśmy udział w pokazie wyplatania bucików z sitowia oraz spiralnych plecionek z korzeni brzozy. W czerwcu natomiast udaliśmy się w Polsce na Podlasie, ziemię radomską i na tereny wschodniej Małopolski. W planach mamy również Podkarpacie, Podlasie, Beskid Śląski i Lubelszczyznę.

 

 

 

 

Efektem wypraw będzie wystawa artystyczna prezentowana w 2015 roku w dwóch instytucjach polskich i dwóch norweskich. Łącznie z ekspozycją będą organizowane warsztaty plecionkarskie prowadzone przez mistrzów rzemiosła! Właśnie wtedy będziecie mieli okazję doświadczyć tego, co nas tak inspiruje. Realnego, namacalnego kontaktu z wikliną i innymi materiałami plecionkarskimi! Warsztaty będą bezpłatne, organizowane w miejscach ekspozycji.

 

W tym momencie trwają intensywne prace nad realizacją Artystycznego Pleneru Plecionkarskiego „On the border” i Międzynarodowej Konferencji „Viva basket!”. Zapowiedź tych wydarzeń możecie zobaczyć tutaj:

 

 

 

 

Już w tym roku rozpoczniemy prace nad publikacją, gdzie jako autorów zaprosimy badaczy, artystów i pasjonatów plecionkarstwa. Będzie ona dostępna w wersji elektronicznej na naszej stronie.

 

Najbliższy cel

 

Tym razem celem naszych wypraw badawczych jest Norwegia, gdzie rzemiosło – podobnie jak w Polsce - ma się świetnie. Głównie dlatego, że Norwegowie, chyba jak żaden inny naród - wyjątkowo cenią sobie pracę ręczną, tradycyjne zawody i technologie związane m.in. z architekturą, restaurowaniem domów czy łodzi morskich.

 

 

 

Dlaczego Twoje wsparcie jest tak ważne?

 

Na platformie wpieram.to chcemy zebrać pieniądze, aby dofinansować naszą ostatnią wyprawę badawczą do Norwegii, zaplanowaną na wrzesień 2014 roku. W ten sposób dofinansujemy przelot i naszą podróż po kraju. Wciąż odkrywamy kolejne tropy prowadzące nas do następnych mistrzów plecionkarzy i ich arcyciekawych wytworów.  

 

Twoje wsparcie będzie sygnałem, że nasze badania terenowe są potrzebne. Według nas to właśnie praca w terenie jest podstawą, na której opierają się wszystkie nasze projekty. Zależy nam, aby jednocześnie się uczyć, a następnie dalej przekazywać to, czego sami się nauczyliśmy.

 

 

 

 

Każde, nawet najmniejsze, wsparcie jest istotne. Założyliśmy, że chcemy zebrać 5 tysięcy zł. Nie ukrywamy jednak, że wsparcie finansowe przekraczające powyższą kwotę zasili nasze działania i da nam o wiele więcej możliwości. Jesteśmy ciekawi, czy spodoba się Wam nasza idea, czy się pod nią podpiszecie i zechcecie razem z nami wziąć udział w tej przygodzie! Gwarantujemy, że wydamy Wasze pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia przykładowych nagród, które oferujemy w zamian za wsparcie naszego projektu:

 

Oryginalna koszulka projektowa "Viva Basket!"

 

Słomiany kosz pleciony techniką spiralną prosto z Podlasia

 

Film instruktażowy

 

Pocztówki z oryginalnymi zdjęciami Stowarzyszenia Serfenta

 

Wyprawa etnograficzna

 

 

Wspierasz pierwszy raz? 

 

Czym jest crowdfunding/finansowanie społecznościowe. Czym jest wspieram.to? 

 

Wspieram.to jest platformą wspierania osób kreatywnych. Miejscem, gdzie możesz zaprezentować swoje pomysły, które dotąd nie mogły być wcielone w życie bez odpowiedniej ilości gotówki. Udostępniamy twórcom nie tylko przestrzeń do zaprezentowania swych idei, ale i narzędzia ułatwiające ich promocję w mediach społecznościowych. (więcej)

 

Wspierając ten projekt faktycznie dokonujesz zakupu wcześniej wybranego pakietu. W przypadku kiedy wiele osób dokona podobnego zakupu - projekt zostanie zrealizowany. 

 

Co w przypadku kiedy dokonałeś zakupu, lecz projekt nie uzyskał w określonym czasie kwoty minimalnej?

 

Wówczas projekt nie zostanie zrealizowany, a Ty otrzymasz z powrotem całą wpłaconą kwotę - 100% bezpieczeństwa 

 

Kiedy otrzymam to co zakupiłem?

 

Data otrzymania wybranego pakietu jest widoczna tuż pod opisem progu po prawej stronie

 

Jak wesprzeć projekt/dokonać zakupu? 

 

To bardzo proste:

1) Zapoznaj się z pakietami i wybierz ten, który Cię najbardziej interesuje. 

2) Zaloguj się lub zarejestruj (przez Facebooka lub adres e-mail)

3) Dokonaj płatności (przelew, karta, paypal)

4) Otrzymasz potwierdzenie zakupionego pakietu.

5) Gratulacje zakupiłeś wybrany pakiet i bierzesz udział w akcji VIVA BASKET!

 

A to my!

 

Działamy jako Stowarzyszenie Serfenta i od maja tego roku realizujemy fantastyczny projekt. Świetnie się razem bawimy, tworzymy zgraną i cudowną ekipę, ale wciąż nam mało.

 

 

 

 

Na godzinie 1:00 - Anna Krężelok zwana po prostu Krężelokiem -  animatorka kultury, wiceprezeska i promotorka ludyczności. Lubi ludzi, ciepło, światło, spokój, słowa, siebie. Uwielbia mówić po hiszpańsku.

 

Na godzinie 3:00 - Paulina Adamska-Malesza – etnolożka, prowadzi i dokumentuje wyprawy etnograficzne. Aktualnie zakochana w Norwegii, która ją fascynuje i wciąga…

 

Na godzinie 5.30 - Witold Wiencek – jedyny mężczyzna w ekipie - stażysta Stowarzyszenia, nasza złota rączka. Etnolog - przeszłość i tradycja są jego największą pasją.

 

Na godzinie 08.00 - Barbara Wrona – w zespole pełni rolę asystenta projektu. Z wykształcenia pedagog i filozof.  Na co dzień szkrobie doktorat, angażuje się tu i tam. Lubi to, co etniczne, ludzkie i bliskie naturze.

 

Na godzinie 11:00 - Anna Smolarek - politolożka, koordynatorka projektu. Kocha koty i muzykę.

 


ENGLISH VERSION


Who are we?

 

We’ve been doing things that we like for five years. We are the Serfenta Association. We travel around the world, but not just for the sheer joy of it, but rather because we want to study and learn… basketry. In this day and age, our life is limited by four walls and a computer screen, we click, and all of a sudden, there appears something we need. But we’ve experienced that it’s not enough, that something’s missing in this hectic run, and the lack of it saps our strength and we lose the sense of control. Manual work can bring tremendous amount of satisfaction, sense of fulfilment, and make us incredibly proud - we are able to create objects with our own hands, and we can use them afterwards.

 

What do we do?

 

Our actions can be summed up into field research, publications, workshops, artistic events, exhibitions… We’ve finalised, among others, two big projects on basketry: On the basketry trail of the Vistula river and On the basketry trail, which won us a Folk Oscar! Our another successful activity is Żywa Architektura [Living Architecture], which is currently run by Spółdzielnia Socjalna Parostatek [Social Cooperative “Steamship”]. You can see it yourself!

 

 

 

“Viva Basket!”?

 

Currently, we’re running ethnographic field research, and we’re on the trail of basketry in Poland and Norway.  In May, we visited the area of Stavanger, Norway, and we took part in a show in which we presented how to weave shoes out of bulrush or out of coiled weaves from birch roots. In June, we travelled through Poland and went to Podlasie, Radom area and eastern Małopolska. We plan to explore the regions of Podkarpacie, Podlasie, Silesian Beskids and Lublin area.

 

 

 

 

The result of these travels will be an artistic exhibition to be presented in 2015 in two Polish and two Norwegian institutions. Along with the exhibition, two basketry workshops will be run by artisans of this craft. This will serve as an opportunity to find out and experience what makes us so inspired. This will be real and tangible contact with willow and other basketry materials! The workshops will be free of charge and organised at the exhibition venues.

 

Currently, we are working hard on artistic outdoor basketry plein air “On the Border” and “Viva Basket!” International Conference. A sneak-peak of these events can be found here:

 

 

 

 

This year we will start working on a publication: researchers, artists and other people who are just passionate about basketry will be invited to become its authors. It will be available in electronic format at our website.

 

Upcoming goal

 

Our goal this time is to make a field research in Norway, where this craft – just like in Poland – is blooming. Mostly because Norwegians – probably unlike any other nation – deeply value manual work and traditional crafts, and techniques related to, among others, architecture or renovation of houses and boats.

 

 

 

Why is your support so important?

 

We want to raise funds on the website wpieram.to for our final field research in Norway, scheduled for September 2014. This way we want to cover travel expenses. We are still discovering new trails leading to basket artisans and their phenomenal works.  

 

Your support is a sign that our field research is needed. In our opinion, field research is a foundation on which all our projects are built. We want to learn and then teach and spread all the knowledge we have gathered.

 

 

 

 

Every, even the smallest, amount matters. Our goal is to raise 5,000 PLN. We do not deny, however, that funds exceeding the above amount will support greatly our actions and help us to seize more opportunities. We are wondering if you like our cause, you are ready to support it, and you would like to take part in this adventure! We will make sure that your money will be spent wisely and according to the project.

 

Below there are sample images of awards that we offer in exchange for your support of our project:

 

The original t-shirt of the project "Viva Basket!"

 

Straw basket made in spiral technique directly from the Podlasie region

 

How-to-do video

 

Postcards with original photographs of the Association Serfenta

 

Ethnographic field research

 

And this is us!

 

We are the Serfenta Association and we’ve been doing a fantastic project since May 2014. We have much fun together, and we form a great and wonderful team, but we still want more.

 

 

 

 

At 1 o’clock – Anna Krężelok, called simply Krężelok – culture operator, vice-chairwoman and folk promoter. She likes people, warmth, light, peace, words, and herself. She loves to speak in Spanish.

 

At 3 o’clock – Paulina Adamska-Malesza – ethnologist, she runs and documents ethnographic travels. At the moment, she is in love with Norway, which fascinates and enthrals her…

 

At 5:30 o’clock – Witold Wiencek – the one and only man in the team – he is an intern and a handyman. Ethnologist – the past and traditions are his greatest passion.

 

At 8 o’clock – Barbara Wrona – she is a project assistant in our team. Finished education in philosophy and educational science.  She scribbles her PhD dissertation, and she does a bit of this and a bit of that every day. She likes what is ethnic, humane and close to nature.

 

At 11 o’clock – Anna Smolarek – political scientist, project coordinator. She loves cats and music.

 

Komentarze

  • Nagrody (10)

10 zł lub więcej
2 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Oficjalne podziękowanie na Facebooku na profilu Stowarzyszenia Serfenta

Donate 10 PLN or more

10 PLN – official thanks at the Serfenta Association Facebook profile.
Przewidywana dostawa: listopad 2014

20 zł lub więcej
7 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Oficjalne podziękowanie na Facebooku

+ pocztówka z oryginalnym zdjęciem z archiwum Stowarzyszenia Serfenta, którą będziesz mógł/mogła dowolnie zaadresować

Donate 20 PLN or more

20 PLN – official thanks on Facebook + postcard with an original picture from the Serfenta Association archive for you to send to your friends and family.
Przewidywana dostawa: listopad 2014

50 zł lub więcej
2 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Oficjalne podziękowanie na Facebooku

+ pocztówka wysłana z Norwegii w trakcie ostatniej wyprawy etnograficznej z pozdrowieniami od ekipy badawczej

+ plakat z międzynarodowej konferencji Viva Basket!

Donate 50 PLN or more

50 PN – official thanks on Facebook + a postcard sent from Norway during the final field research with greetings from the research crew + poster of Viva Basket! international conference.
Przewidywana dostawa: wrzesień 2014

100 zł lub więcej
3 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Pocztówka wysłana z Norwegii w trakcie ostatniej wyprawy etnograficznej z pozdrowieniami od ekipy badawczej

+ słomiany kosz pleciony techniką spiralną, prosto z Podlasia!

Donate 100 PLN or more

100 PLN – a postcard sent from Norway during the final field research with greetings from the research crew + straw basket weaved with a coil technique made in Podlasie region!
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

150 zł lub więcej
1 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Pocztówka wysłana z Norwegii w trakcie ostatniej wyprawy etnograficznej z pozdrowieniami od ekipy badawczej

+ słomiany, słomiany kosz pleciony techniką spiralną, prosto z Podlasia!

+ oryginalna projektowa koszulka Viva Basket!

Donate 150 PLN or more

150 PLN – a postcard sent from Norway during the final field research with greetings from the research crew + straw basket weaved with a coil technique made in Podlasie region! + original Viva Basket! T-shirt!
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

300 zł lub więcej
0 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Słomiany kosz pleciony techniką spiralną, prosto z Podlasia!

+ oryginalna projektowa koszulka Viva Basket!

+ film instruktażowy „Pleć to sam!” Stowarzyszenia Serfenta, pokazujący jak krok po kroku wypleść swoje pierwsze cudo.

Donate 300 PLN or more

300 PLN – straw basket weaved with a coil technique made in Podlasie region! + original Viva Basket! T-shirt! + instructional video “Weave it yourself!” made by the Serfenta Association, showing step by step how to weave your first marvel.
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

500 zł lub więcej
0 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Jednorazowy udział w całodniowych plecionkarskich warsztatach grupowych realizowanych w ramach projektu Viva basket! Warsztaty będą się odbywać w miejscu ekspozycji projektowej wystawy – w styczniu 2015 r. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku lub w lutym we Wrocławiu. Szczegóły na stronie Stowarzyszenia Serfenta

+ oryginalna projektowa koszulka Viva Basket!

+ film instruktażowy „Pleć to sam!” Stowarzyszenia Serfenta, pokazujący jak krok po kroku wypleść swoje pierwsze cudo

Donate 500 PLN or more

500 PLN – single participation in a day-long basketry group workshop realised as a part of the Viva Basket! project. The workshop will be held at the exhibition venue – in January 2015 in National Maritime Museum in Gdańsk or in February in Wrocław. Details on the Serfenta Association website + original Viva Basket! T-shirt + instructional video “Weave it yourself!” made by the Serfenta Association, showing step by step how to weave your first marvel.
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

700 zł lub więcej
0 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Wspólny obiad i dzień spędzony z ekipą projektową w Cieszynie (nie zwracamy kosztów podróży)

+ słomiany kosz pleciony techniką spiralną, prosto z Podlasia! + oryginalna projektowa koszulka Viva Basket!

+ film instruktażowy „Pleć to sam!” Stowarzyszenia Serfenta, pokazujący jak krok po kroku wypleść swoje pierwsze cudo.

Donate 700 PLN or more

700 PLN – a dinner and a day spent with the project team in Cieszyn (we do not cover travel expenses) + straw basket weaved with a coil technique made in Podlasie region! + original Viva Basket! T-shirt! + instructional video “Weave it yourself!” made by the Serfenta Association, showing step by step how to weave your first marvel.
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

8-godzinne, indywidualne warsztaty plecionkarskie z profesjonalnym instruktorem realizowane w Cieszynie (termin do ustalenia)

+ słomiany kosz pleciony techniką spiralną, prosto z Podlasia!

+ oryginalna projektowa koszulka Viva Basket!

+ film instruktażowy „Pleć to sam!” Stowarzyszenia Serfenta, pokazujący jak krok po kroku wypleść swoje pierwsze cudo.

Donate 1000 PLN or more

1000 PLN – 8-hour long, individual basketry workshop with a professional instructor, in Cieszyn (date to be determined) + straw basket weaved with a coil technique made in Podlasie region! + original Viva Basket! T-shirt! + instructional video “Weave it yourself!” made by the Serfenta Association, showing step by step how to weave your first marvel.
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

5000 zł lub więcej
0 wspierających
Serdeczne podziękowania mailowe od naszego zespołu

Udział w 5-dniowej, badawczej wyprawie etnograficznej na terenie Polski z ekipą projektu Viva Basket! zaplanowanej na 20-24 X 2014

+ słomiany kosz pleciony techniką spiralną, prosto z Podlasia!

+ oryginalna projektowa koszulka Viva Basket!

+ film instruktażowy „Pleć to sam!” Stowarzyszenia Serfenta, pokazujący jak krok po kroku wypleść swoje pierwsze cudo

+ ogromne podziękowanie na Facebooku na profilu Stowarzyszenia Serfenta.

Donate 5000 PLN or more

5000 – participation in a 5-day long field research in Poland with the Viva Basket! team, scheduled for 20-24 October 2014 + straw basket weaved with a coil technique made in Podlasie region! + original Viva Basket! T-shirt! + instructional video “Weave it yourself!” made by the Serfenta Association, showing step by step how to weave your first marvel + huge thanks at the Serfenta Association Facebook profile.
Przewidywana dostawa: listopad 2014

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!